Click Envelop คือ ซอฟท์แวร์ที่ใช้พิมพ์ซองจดหมาย (ซองขาว) และไปรษณียบัตร

สามารถพิมพ์ ชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่งหรือผู้รับ คำนำหน้า ตามที่ต้องการ มีความสามารถพิเศษดังนี้

- เก็บรายชื่อผู้รับตามกลุ่มได้
- มีข้อมูล ชื่อ-สกุล ,ที่อยู่(เลขที่,อาคาร,หมู่,ซอย,ถนน,แขวง,เขต,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)
- เลือกขนาดซองจดหมาย ได้หลายขนาด และไปรษณียบัตร
- กำหนดการใช้งานของข้อมูล ผู้ส่ง,ผู้รับ และคำนำหน้าได้

Click Envelop 1.5 New version

setupClickEnvelop15.exe , size 3.3 Mb

 

spec คอมพิวเตอร์
CPU : 500 Mhz
OS : MS Windows 2000 / XP
Harddisk 15Mb
MS Access ODBC driver

Resolution : 1024 x 768 pixel up

 

4/12/2006 - เปิดดาว์นโหลดโปรแกรม Click Envelop 1.5
20/10/2006 - เปิดดาว์นโหลดโปรแกรม Click Envelop 1.4
22/6/2006 - เปิดดาว์นโหลดโปรแกรม Click Envelop 1.1
10/5/2006 - เปิดดาว์นโหลดโปรแกรม Click Envelop 1.0

มีอะไรใหม่ใน Version 1.5

 • ตรวจสอบรายการซ้ำ โดยเช็คจาก ชื่อ-สกุล
 • เพิ่มคอลัมน์ Note
 • พิมพ์ด้านหลังใบไปรษณียบัตรไทย (นำข้อมูลจาก Note มาพิมพ์)

มีอะไรใหม่ใน Version 1.4

 • เพิ่มการพิมพ์ไปรษณียบัตร Postcard โปรแกรมจะพิมพ์ผู้ฝาก และผู้รับลงบนไปรษณียบัตร ของไปรษณีย์ไทย
 • สามารถเปลี่ยนตัวอักษร ขนาด และตัวหนา ทั้งส่วนผู้ฝาก คำนำหน้าและผู้รับ ตามกลุ่มการใช้งาน
 • เพิ่มปุ่ม Select all, Deselect all ในรายชื่อผู้รับ พื่อความสะดวกสำหรับผู้รับจำนวนมากๆ

  ข้อจำกัด Version demo
 • สร้างกลุ่มได้ 3 กลุ่มใช้งาน
 • ใส่จำนวนรายชื่อ 20 Record ต่อกลุ่ม

ข้อสงสัย หรือเพิ่มเติมได้ที่ pbdevelop@hotmail.com
เอกภพ (เอก) 081-4820607 (8:00 - 18:00น.)

 
 


วิธีสั่งซื้อ

 • สั่งซื้อทาง โทรศัพท์ 081-4820607 (recomment)
 • สั่งซื้อทาง pbdevelop@hotmail.com

  วิธีชำระเงิน
  ผ่านบัญชีธนาคาร (จะแจ้ง Serial No. ทันทีหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)


  ราคาซอฟท์แวร์
  750 บาท
  พิเศษสั่งสินค้าช่วงนี้ลดเหลือ 550 บาท
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภท
จำนวนเงิน
ธนชาต
180-2-09532-0
เอกภพ วิโรจน์วงศ์
ออมทรัพย์
550 บาท
พิมพ์ไปรษณียบัตร โปรแกรมไปรษณียบัตร ปริ้นไปรษณียบัตร printไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตร program postcard ส่งไปรษณียบัตร
โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย พิมพ์ซอง ซองจดหมาย ซองขาว print ซอง printจดหมาย print จดหมาย จ่าหน้าซอง ระบบ print ซอง
จดหมาย Letter Print พิมพ์ชื่อ พิมพ์ที่อยู่ พิมพ์ซองเชิญแขก โปรแกรมจ่าหน้าซอง ซอฟท์แวร์จดหมาย ซอฟท์แวร์พิมพ์ ซอฟท์แวร์พิมพ์ซองจดหมาย
Program พิมพ์ซอง Programจดหมาย Program Click Envelop คลิ๊กเอนเวลอป Program พิมพ์ซองจดหมาย ต้องการพิมพ์ซองจดหมาย
อยากพิมพ์ซอง อยากพิมพ์จดหมาย ต้องการพิมพ์จดหมาย พิมพ์จดหมายเวียน พิมพ์ซองจดหมายเวียน ซองเวียน พิมพ์จดหมายเยอะ พิมพ์ซองจดหมายเยอะๆ
พิมพ์สคส. พิมพ์ส.ค.ส. จะพิพม์ซองจดหมาย จะพิมพ์จดหมาย โปรแกรมพิมพ์ซอง โปรแกรมพิมพ์ไปรษณียบัตร